Çocuk Gelişimi Bölümü

Misyon Ve Vizyon

28/03/2018 12:49:16 - 28/03/2018 12:49:16 - 444 Okunma

Vizyon ve Misyon

Bölümümüz 0-18 yaş tüm çocukların (tipik ve atipik gelişim gösteren, akut ve kronik hastalığı olan, risk altındaki, korunmaya ihtiyacı olan, mülteci, sığınmacı ve göçmen) gelişimlerini değerlendirecek, tanımlayabilecek ve destekleyebilecek, çocukların gelişimlerini değerlendirmeye yönelik araç ve yöntem geliştirebilecek, çocuğun gereksinimleri doğrultusunda ilgili kişi ve kuruluşlara danışmanlık yapabilecek, içinde çocuğun ve ailesinin bulunduğu alanlarda yayın ve araştırma yapabilecek, ayırım yapmadan toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararı için sorumluluk alıp, rol ve işlevlerini yerine getirebilecek, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilecek ve geliştirebilecek, etkili iletişim kurabilecek, kendi kültürünü koruyan ve evrensel değerlere sahip, nitelikli bireylerin yer aldığı bir toplumun oluşumuna katkıda bulunabilecek ve tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurabilecek; teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilecek, eklektik yaklaşımı benimsemiş, çağdaş yaklaşımlara açık, toplumsal gerçeklere duyarlı, uzlaşmacı ve hoşgörülü, takım ve sorumluluk bilincine sahip, idealist, yüksek donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

misyon ve vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.